Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to  konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.   

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych stosowane przez  Administratora.  

 1. Kim jest Administrator Danych?

Administratorem danych jest Perfect Spot Tomasz Czerwiński ul. Centralna 2 p. 108 24-100 Puławy email: kontakt@perfectspot.pl, NIP 534 195 07 68 

 1. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy? Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 
 2. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez  formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych webinarów, wyzwań itp;

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci  komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą  przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu  biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą.  Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o  uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu  lub ustania celu biznesowego. 

 1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenie zamówienia) 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji  umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do  reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne,  ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in.  usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez  Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci  obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o  uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu  ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są  niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np.  wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż  przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy  prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także  archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie  sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f RODO).  

 1. Wysyłki Newslettera, w tym informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach,  promocjach, darmowych treściach.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu  produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane  nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w  zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne  do otrzymywania newslettera. 

Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w  stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej 

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści  marketingowych 

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie  strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje  dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub  komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu  wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”  „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach  platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. 

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast  zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/  Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami. 

 1. Odzyskiwanie odrzuconych koszyków 

W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o  rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o  uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów.  Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub  wniesienia sprzeciwu.  

 1. Zamieszczania komentarzy 

W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane  te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z  Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny  do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. 

 1. Dane wrażliwe 

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w  oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu ustania  celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do  prawidłowej realizacji umowy.  

 1. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń 

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes  Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Komu możemy przekazać Twoje dane? 

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby,  Twoje dane mogą być przekazane poniższym podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji  poniższych celów: firmie hostingowej, podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi  rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi  newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, agencji reklamowej, platformie szkoleniowej, bądź  innym podmiotom, wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania. 

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą  przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w  oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą być przekazane:  

1) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 2) Zoom Video Communications 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113 

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem,  przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku  zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości. 

 1. Czy Twoje dane są profilowane?

Twoje dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany w przypadku wypełniania np. testu  kompetencyjnego w celu oceny znajomości języka. W przypadku, gdy nie zgadzasz się z z wynikiem,  przysługuje Ci prawo odwołania się od tego wyniku. Wówczas poziom znajomości języka zostanie  oceniony w sposób niezautomatyzowany. 

 1. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w  tym w szczególności RODO. 

VII. Polityka plików cookies 

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w  ramach Strony: 

 1. a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 2. b) kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te 

służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę, 

 1. c) Google LLC

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych  w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do  korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,  czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia  statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co  umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu  przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi  plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na  stronie 

Wtyczki społecznościowe 

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie  jak: Facebook, Google, Instagram. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są  bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych. 

WSPÓŁADMINISTROWANIE 

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy  Facebook jest jest Perfect Spot Tomasz Czerwiński ul. Centralna 2 p. 108 24-100 Puławy email:  kontakt@perfectspot.pl, NIP 534 195 07 68 zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland  Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia,  zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o  przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony . 

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na  prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych  funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można  kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.